Labora.nu
Labora.nu
Tjänster
Vilka är vi
Litteratur
NyckeltalsInstitutet
Kontakt

Litteratur

Bild eller bildspel
Böcker
Nedan följer några tips på intressanta böcker för dig som vill läsa mer om personalekonomi och nyckeltal.

BildBoken om personalekonomi
”Boken om personalekonomi” (2012) handlar om:

Vad är personalekonomi?

Hur används personalekonomiska kalkyler?

Vad är personalekonomisk verskamhetstyrning?

Hur kommuniceras personalekonomi?

”Boken om personalekonomi” är skriven av Bino Catasús, Olle Högberg och Anders Johrén. Bino arbetar som professor på Företagsekonomiska Institutionen vid Stockholms universitet, Olle är docent och universitetslektor vid Företagsekonomiska Institutionen. Tillsammans med Anders, civilekonom och nyckeltalsexpert, driver de alla tre, Labora Konsultforum som är en av tre delägare i Nyckeltalsinstitutet.

”Boken om nyckeltal” går att beställa från Liber, www.liber.se.
Boken har ISBN: 978-91-47-08717-4

www.liber.se
BildBoken om nyckeltal
I ”Boken om nyckeltal” (2008) får du svar på frågor som:
Vad har nyckeltal med strategi att göra?
Vilka nyckeltal är bäst att använda för att styra mot framgång?
Vad är viktigt att se upp med när nyckeltalen ska konstrueras?
Hur kan nyckeltal presenteras på ett intresseväckande sätt?
Hur kan nyckeltalen användas för jämförelser – över tiden eller med andra organisationer?

”Boken om nyckeltal” är skriven av Bino Catasús, Jan-Erik Gröjer, Olle Högberg och Anders Johrén. De tre först nämnda har sin vardag som lärare och forskare på Uppsala och Stockholms universitet. Tillsammans driver de Labora Konsultforum som är delägare i Nyckeltalsinstitutet.

”Boken om nyckeltal” går att beställa från Liber och har ISBN: 978-91-08882-9.

www.liber.se
BildPersonalekonomi idag
”Personalekonomi idag” (2007) är den kanske mest spridda och lästa boken om personalekonomi som kommit ut i Sverige. Boken ger tips om hur du praktiskt kan arbeta med personal- ekonomiska kalkyler och nyckeltal men diskuterar också hur personalen kan synliggöras i organisationens resultat- och balansräkning. Författarna, Anders Johrén och Ulf Johansson, delar frikostigt med sig av sina erfarenheter från en stor mängd personalekonomiprojekt. Ska du läsa bara en bok om personalekonomi bör det bli den här!

”Pesonalekonom idag” går att beställa från Uppsala Publishing House, www.uppsala-publishing.se. Boken har ISBN: 13 978-91-7005-323-8.

www.uppsala-publishing.se
Effektiv friskvård, lönsammare företag
Boken ”Effektiv friskvård, lönsammare företag” (2004) handlar om hur det kan gå till att värdera insatser på friskvårds- området. Författarna, Gunnar Andersson, Anders Johrén och Sture Malmgren, redovisar också erfarenheter från företag om hur friskvård kan organiseras och om vilka metoder som kan användas. Vill du lära dig förstå och argumentera för hur en effektiv friskvård kan leda till ökad lönsamhet är det här boken för dig!

”Effektiv friskvård, lönsammare företag” går att beställa från Prevent och har ISBN: 91-7522-850-5.

www.prevent.se
Personalen i årsredovisningen
I skriften ”Personalen i årsredovisningen” (2004) beskrivs och diskuteras både de lagkrav som ställs på personalinformation i årsredovisningen och de möjligheter som företag och organisationer har att lämna frivillig information. Ämnet behandlas utifrån olika organisationers ambitionsnivå och ett förslag till hur frivillig personalrapportering kan utformas presenteras. Författare är Bino Catasús, Llars von Ehrenheim och Jan-Erik Gröjer, samtliga erfarna forskare och skribenter.

”Personalen i årsredovisningen går att beställa från Öhrlings PriceWaterhouseCoopers.

www.pwc.com/se

Labora.nu, Box 1104, 751 41 Uppsala
info@labora.nu

Boken om personalekonomi!
Ny bok från Anders Johrén, Bino Catasús och Olle Högberg. En uppföljare till Boken om Nyckeltal.
Läs mer!
klockor kopior ralph lauren outlet polo ralph lauren outlet