Labora.nu
Labora.nu
Tjänster
Vilka är vi
Litteratur
NyckeltalsInstitutet
Kontakt

NyckeltalsInstitutet

Bild eller bildspel
Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal och har skapat en svensk standard för personalnyckeltal.

Vår affärsidé är att erbjuda verktyg för att effektivisera organisationers verksamhet genom analyser av nyckelresursen personal. Våra produkter är:

Arbetsvillkorindex AVI® som beskriver arbetsvillkoren i din organisation – ur medarbetarnas perspektiv. Utgångspunkten är att goda arbetsvillkor leder till trivsel och effektivitet. Dessutom ökar organisationens möjligheter att attrahera nya medarbetare.

Jämställdhetsindex JÄMIX® som visar hur jämställdheten ser ut i din organisation. JÄMIX är framtaget i samverkan med JÄMO och nyckeltalen belyser viktiga aspekter på jämställdhet.

Vi arrangerar utbildningar och seminarier inom områdena personalekonomi, rekryteringsekonomi och nyckeltal.

Våra ägare är Labora Konsultforum AB, Civilekonomerna och Wise AB där Labora är huvudägare.

Vill du veta mer? Ring 08-402 00 29 eller mejla oss på:

info@nyckeltal.se
Bild
www.nyckeltal.se

Labora.nu, Box 1104, 751 41 Uppsala
info@labora.nu

Boken om personalekonomi!
Ny bok från Anders Johrén, Bino Catasús och Olle Högberg. En uppföljare till Boken om Nyckeltal.
Läs mer!
klockor kopior ralph lauren outlet polo ralph lauren outlet